Hoppa till huvudinnehåll

Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana!

Arbete med sprängladdning
Vill du bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana? Här finns all information du behöver!

Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan  så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.

Vi är i startgroparna för att börja bygga  byggtiden är 6 till 8 år. Nu söker vi entreprenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana tillsammans med oss.

Upphandlingen av våra entreprenader startat och de första kontrakten har tilldelats. Men under de kommande åren ska vi upphandla ytterligare ett 30-tal större entreprenader.

Utbyggnaden av tunnelbanan är den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet.

Nytt namn sedan årskiftet
Den 1 januari blev Stockholms läns landsting Region Stockholm och fick ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur och hållbar utveckling.

Stockholms läns landsting är dock fortfarande den juridiska benämningen.


Viktigt med hållbarhet i upphandlingarna
Nya tunnelbanan ska tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas med det.

Vi har högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar. På det sättet kan vi påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Kraven gäller också social och ekonomisk hållbarhet, till exempel krav på arbetsmiljö och affärsetik. Här hittar du landstingets uppförandekod för leverantörer och här kan du läsa landstingets miljöprogram