Hoppa till huvudinnehåll

Var med och bygg ut Stockholms tunnelbana!

Arbete med sprängladdning
Vill du bli leverantör åt förvaltning för utbyggd tunnelbana? Här finns all information du behöver!

Vårt uppdrag är att bygga ut tunnelbanan så att avstånden blir mindre när Stockholm blir större.

Vi har under våren påbörjat utbyggnaden. Byggtiden beräknas till 6 till 8 år för våra projekt. Vi söker entreprenörer som vill vara med och bygga framtidens tunnelbana tillsammans med oss.

Upphandling av våra entreprenader har startat och några kontrakt har tilldelats. Under de kommande åren ska vi upphandla flera större entreprenader.

Utbyggnaden av tunnelbanan är den största satsningen på kollektivtrafik i Stockholmsregionen sedan 70-talet.

Nytt namn sedan årskiftet
Den 1 januari 2019 blev Stockholms läns landsting Region Stockholm och fick ett större ansvar för tillväxt, infrastruktur och hållbar utveckling.

Stockholms läns landsting är fortfarande den juridiska benämningen.


Viktigt med hållbarhet i upphandlingarna
Nya tunnelbanan ska tillgodose både dagens och kommande generationers krav på miljömässig, social och ekonomisk hållbarhet. Ett nära och gott samarbete mellan oss som beställare och våra entreprenörer är grunden för att lyckas med det.

Vi har högt ställda krav på material, utformning och arbetsmetoder i våra upphandlingar. På det sättet kan vi påverka hur mycket utbyggnaden påverkar miljön. Det gäller också social och ekonomisk hållbarhet, med krav på exempelvis arbetsmiljö och affärsetik. Läs om landstingets uppförandekod för leverantörer.  Här hittar du Region Stockholms miljöprogram. Och här kan du läsa mer om vårt arbete med hållbarhet