Utbyggnaden märks på olika vis – men inte hela tiden

Nyhet  Arenastaden, Barkarby, Nya tunnelbanan, Södermalm, Söderort, Utbyggd depå i Högdalen  2020-06-08
När tunnelbanan förlängs och byggs ut är det många olika faktorer som spelar in för hur mycket du påverkas. 

Publicerad 2020-06-09

Det beror till exempel på var du bor och vilken sorts arbeten som utförs i närheten.

Sprängningar har redan påbörjats vid Londonviadukten på Södermalm och i sommar sprängs det i Järla och vid Skönviksvägen i Nacka och vid Sundstabacken vid Gullmarsplan. Efter midsommar börjar sprängningar för en arbetstunnel i Hagastaden.

Ljud och vibrationer
Störningar kan uppstå av flera olika anledningar. Så kallade stomljud från borrningar under jord kan höras i byggnader och sprängningar orsakar mindre vibrationer som kan höras och ibland kännas.

– Från tunnlar minskar det luftburna bullret ju längre in i tunneln arbetet kommer. Arbetet med ganska små sprängningar har börjat och efter ett tag kommer de att bli kraftigare ocht märkas mer. Vibrationer kan ibland upplevas som obehagliga för oss människor om vi inte är förberedda. Men de som bygger har full kontroll på hur mycket det vibrerar och vad byggnader i omgivningen tål, säger Loretto Leguisamo Norén, handläggare på omgivningspåverkan.

Arbete ovan jord skapar också buller, bland annat från spontning eller maskiner som gräver eller fraktar iväg jord. I vissa fall kan transporter ske dygnet runt.

Anpassningar görs alltid
Arbetena är alltid anpassade efter de förutsättningar som råder i närområdet. Att bygga tunnelbana i tätbebyggda områden är en utmaning i att störa så lite som möjligt. Flera små sprängningar kan till exempel ersätta en större och mer störande. Arbetsområdena kan också skärmas in och ibland kan ett byte av arbetsmetod ge mindre buller.

Bullernivåer mäts och följs hela tiden upp för att hålla reda på om en åtgärd behövs för att minska störningen. I vissa fall kan det bli aktuellt att erbjuda tillfällig vistelse.

Det bullrar i perioder
Och det bullrar inte överallt samtidigt. Om du bor i närheten av ett arbetsområde kommer det kanske att låta mycket under vissa perioder men inte hela tiden.

– Vi skickar ut information i god tid så att alla som berörs hålls informerade om våra pågående och kommande arbeten. Vi uppdaterar kontinuerligt på vår webb och det går också att regi-strera sig till våra sms-utskick, berättar Loretto Leguisamo Norén.

Mark- och miljödomstolen har i förväg bestämt vilka ljudnivåer som är tillåtna, vid vilka tider som arbeten får pågå och vad som behöver göras om det låter för mycket.

Vi människor är också olika och upplever därför inte buller och störningar på samma vis.

Om du störs av ett arbete kan du alltid anmäla störning.

Kontakt om du har frågor om de arbeten som pågår.

Så får du sms-information.

Pressfrågor

Skriv till: Emma Sahlman
Telefon: 072-582 44 30

Har du frågor?

Skriv till: SL Kundtjänst
Telefon: 08-600 10 00